חבילת סדנאות

במקרה זה הסדנאות יותר מפורטות ומתייחסות לתחומים מגוונים יותר בשיטת ההדרכה הקולית.
כל סדנא מתחילה בתרגילי חימום והרפיה, תרגילי נשימה וטכניקה אשר מתרחבים מסדנא לסדנא.
בכל סדנא מתמקדים באחד מהנושאים הבאים:
– ריטמיקה (קצב)
– דינמיקה
– שירה קבוצתית
– הופעה בימתית
– אינטרפרטציה
– שיטות שירה שונות
– שירת יחיד
– הדרכת הרכבים

השיר יתואם לנושא המדובר ובקשות לנושאים נוספים יתקבלו בשמחה.
משך הסדנאות וכמותן ייסוכם מראש.
היתרון של מספר סדנאות רצופות יעניק למשתתפים תחושת ביטחון, תפעול הקול בחופשיות,
שיוביל להתקדמות מהירה יותר.